Interessegrupper

Interessegrupperne mødes 1 gang pr. måned. Hvis du vil høre mere om de forskellige grupper, så kontakt venligst  tovholderen for den ønskede gruppe:


Legacy: Anne Marie Holck, mail: post@sydslaegt.dk

Gruppen er for medlemmer, der ønsker hjælp med brugen af slægtsforskningsprogrammet Legacy Family Tree.

Kendskab til Legacy er nødvendig. https://legacyfamilytree.dk/


IT-gruppen: Vivi Bruhn Jørgensen, mail: it-gruppen@sydslaegt.dk

Gruppen er for medlemmer, der sammen arbejder med at forstå de forskellige hjemmesider til brug i slægtsforskning.
I foreningen har vi pt. to interessegrupper, der mødes månedligt i løbet af sæsonen.


Datoerne for interessegruppernes møder i foråret 2024 ser således ud:


Mødedatoerne er endnu ikke lagt fast.