Program forår 2024

Program for foråret 2024

Tid og sted:

Medmindre andet er anført, finder nedenstående møder og foredrag sted i Pensionistcentret, Greveager 9, 2670 Greve.


Der vil i første halvår KUN være møde i foreningen 2 gange om måneden


Tirsdag den 16. januar kl. 19.00

Nytårskur og hyggesnak om løst og fast.

Der serveres et glas bobler og lidt snacks


Tirsdag den 23. januar kl. 19.00

Foredrag: DNA i slægtsforskning v/Per Andersen

Flere og flere slægtsforskere får lavet en DNA-test for at få endnu mere viden om deres

slægt og ophav. Hvilken test skal man tage, og hvordan kommer man videre, når man

får testresultatet? Kan man bruge tallene for etnicitet til noget, og hvordan arbejder

man med sine match-lister og får mest muligt ud af sin test?

Per Hundevad Andersen fra Danske Slægtsforskere og leder af Slægtsforskernes Bibliotek, vil fortælle om arbejdet med DNA i forbindelse med slægtsforskning og desuden komme ind på den nye lov, som giver politiet mulighed for at bruge slægtsforskernes DNA-baser ved

opklaring af grove forbrydelser.


Tirsdag den 13. februar kl. 19.00

Generalforsamling

Indkaldelse fremsendes senere via mail til medlemmerne.


Programmet for forårets øvrige møder kommer senere.For INTERESSEGRUPPERNES møder, se nærmere under fanen Interessegrupper